News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2019
Event Redovisning, 22 February 2019 15:00
Changed by scheduling staff 15 February at 09:00
Show more similar (3)
November 2018
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

17aaef3b-1543-43f9-a1b3-222df8fa92f5, a7a6256d-0e94-4dde-a48c-8f755f718d9e

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

17aaef3b-1543-43f9-a1b3-222df8fa92f5, a7a6256d-0e94-4dde-a48c-8f755f718d9e

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
Scheduling staff created event 20 November 2018
Scheduling staff edited 27 November 2018

[{'user_name': u'Erik Dalsryd', 'user_id': u'u119yr7s', 'user_acronym': u'ed'}]

 
September 2018
Scheduling staff created event 28 September 2018
Scheduling staff edited 28 September 2018

Komplettering. WalnutVandana shiva, TR 10B 3tr.

Scheduling staff edited 28 September 2018

ÖvrigtFX-komplettering

Kompl. Vandana shiva, TR 10B 3tr.

 
August 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 16 August 2018

Tisdag 23 oktober 2018 kl 14:00 - 187:00

 
Scheduling staff created event 10 August 2018
 
Feedback News