Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 6 november 14:31

Torsdag 8 november 2018 kl 1409:00 - 172:00

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b

 
Maj 2018
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 16 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
 
under
HT 2018
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
 
Feedback Nyheter