Schema

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 46 2018 Visa i Mitt schema
Fre 16 nov 10:00-13:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Plats: Q34
Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Tis 20 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Plats: E33
Tors 22 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Plats: M23
Fre 23 nov 10:00-16:00 Datorlaboration
HT 2018
Datorlaboration Lärare: Nicolas Francart
Plats: Kloker, Toker
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Tis 27 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Föreläsning Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Plats: L21
Tors 29 nov 09:00-12:00 Handledning
HT 2018
Handledning Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Fre 30 nov 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Anmärkning: Eget arbete
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Fre 7 dec 09:00-17:00 Projektarbete
HT 2018
Projektarbete
Anmärkning: Eget arbete
Vecka 50 2018 Visa i Mitt schema
Tis 11 dec 08:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminarium Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Anmärkning: Egen sal Teknikringen 10B
Vecka 2 2019 Visa i Mitt schema
Mån 7 jan 08:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Anmärkning: Hemtenta
Tis 8 jan 08:00-17:00 Tentamen
HT 2018
Tentamen Lärare: Nils Brown, Nicolas Francart
Anmärkning: Hemtenta
Feedback Nyheter