Environmental Aspects of the Built Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Environmental aspects of the built environment!

The schedule

The schedule posted here is tentative, but the course will be running mainly on Mondays and Wednesdays starting November 2th. 

Bilda

We will use the BILDA web platform in the course. Please make sure that you get your KTH-ID (the same as your KTH email adress) as soon as possible so that you can log into Bilda, http://bilda.kth.se/ Learn more about using BILDA at http://intra.kth.se/utbildning/bilda

We really look forward to the course start and to seeing you!

Tove Malmqvist
course coordinator

Nils Brown & Stefan Olson
course assistants 

Teachers

New event

Mon 31 oct 09:00-12:00 Föreläsning Location: L21
Feedback News