Environmental Aspects of the Built Environment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Environmental aspects of the built environment!

The schedule

The schedule posted here is tentative. Usually lectures are on Thursdays and Fridays. A detailed schedule will be given at the first lecture day which will be on Thursday 1st November 2018.

Bilda

We will use the CANVAS web platform in the course. Please make sure that you get your KTH-ID (the same as your KTH email adress) as soon as possible so that you can log into Canvas.

We really look forward to the course start and to seeing you!

Tove Malmqvist
course coordinator

Nicolas Francart & Jonas Lind
course assistants 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News