Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tove Malmqvist Stigell

Profilbild av Tove Malmqvist Stigell

DOCENT

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Seniorforskare och docent på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, SEED, KTH. Min forskning handlar om den byggda miljöns miljöpåverkan och jag har framför allt ägnat mig åt arbete med utveckling av olika former av miljöbedömningsmetodik för den byggda miljön och dess implementering i bygg- och fastighetssektorn. Detta inbegriper inte bara energifrågor utan också frågor som rör materialanvändning, inomhusmiljö, påverkan på ekosystem, m.m. Hur miljöbedömning, såsom certifieringssystem eller förenklade livscykelanalyser för byggnader, konstrueras påverkar möjligheterna att styra på smarta sätt mot ett mer hållbart samhälle.


Kurser

Bebyggelsens miljöpåverkan (AG2806), kursansvarig | Kurswebb

Digitalisering och innovation för hållbar utveckling (AL1523), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AL130X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå (AL250X), lärare | Kurswebb

Hållbara byggnader - design, bygg och drift (AF2507), lärare | Kurswebb