News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
under
VT 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 May at 09:37

2bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a, 304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae, db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7, e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3Distans

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:48

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:48

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:48

b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52dbDistans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:54

46614e9e-c53b-495f-94c2-cf71e934f551Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:54

704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:54

bb4faf52-8ff1-40ae-8211-b73a54703b8dDistans

 
Scheduling staff created event 21 February at 10:38
Scheduling staff edited 8 April at 13:47

46614e9e-c53b-495f-94c2-cf71e934f551Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 April at 13:46

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcfDistans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 8 April at 13:46

6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bfDistans

 
Feedback News