Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2016-09-12
Kursdata & kursanalysAdministrators2018-09-27
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
01. Introduction (Nov 2)Logged in users2015-11-01
04. Discrete Choice Models and Nested Logit (Nov 9)Logged in users2016-11-01
07. Travel demand modelling and Appraisal (Nov 16)Logged in users2015-11-01
09. Land use and transport (Nov 16)Logged in users2016-11-15
09b. Exercise Gravity model Balancing a matrixLogged in users2016-11-15
10. Exercise (Nov 23)Logged in users2016-11-01
12. Assignment (Nov 30)Logged in users2016-11-30
13 Assignment ExerciseLogged in users2015-12-01
15. Car ownership, scheduling and bottleneckLogged in users2015-11-01
18. Final lectureLogged in users2015-11-01
FAQ: On how to pass the examLogged in users2014-12-15
Formal requirements and gradingLogged in users2016-02-16
Lessons and LecturesLogged in users2014-11-02
LiteratureStudents2015-11-22
Matlab introductionStudents2013-11-05
Oral ExaminationStudents2016-12-12
ProjectLogged in users2016-12-06
Schedule with topicsLogged in users2016-12-07

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
IID and IIAStudents2015-01-14
NL as sequential choice, or correlation structure, and The "adjusted utility formulation" - NL as an MNLLogged in users2016-11-10
PROJECT requirementsStudents2016-01-12
PROJECT: Some answers to questionsStudents2016-01-12
PROJECT: The Probablity Computation FormulaStudents2016-01-12
Significant digits, valid digits?Logged in users2016-02-07
Some comments, prompted by questions from studentsStudents2016-01-12
Variable explanation in demand.mLogged in users2016-11-30
Feedback News