Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Thu 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 4 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 45 2021 Show in My Schedule
Thu 11 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 11 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 11 nov 16:00-18:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 46 2021 Show in My Schedule
Thu 18 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 18 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 18 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 47 2021 Show in My Schedule
Thu 25 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 25 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 25 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 48 2021 Show in My Schedule
Thu 2 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 2 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 2 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 49 2021 Show in My Schedule
Thu 9 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 9 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture
Location: M38
Thu 9 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M102
Week 50 2021 Show in My Schedule
Thu 16 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M38
Thu 16 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M38
Thu 16 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2021
Exercise
Location: M38
Week 2 2022 Show in My Schedule
Tue 11 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2021
Examination
Location: M37, M38
Feedback News