Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 38 2021 Show in My Schedule
Thu 23 sep 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Susanna Lidström, Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi

Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi

Week 39 2021 Show in My Schedule
Thu 30 sep 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Alicia Gutting, Termisk förorening av vattendrag - en underskattad risk med kärnkraft?

Week 40 2021 Show in My Schedule
Thu 7 oct 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Adam Wickberg, Tekniska lösningar på klimatkrisen: Negativa utsläpp, geoengineering och syntetisk biologi

Week 41 2021 Show in My Schedule
Thu 14 oct 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Susanna Lidström, Ekologisk ekonomi och hållbar utveckling, går de ihop?

Week 42 2021 Show in My Schedule
Thu 21 oct 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Sverker Sörlin, Klimatpolitiska rådet och strukturen för nationella åtgärder i Sverige

Week 43 2021 Show in My Schedule
Thu 28 oct 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Katarina Larsen, Klimatpolicy och praktik på lokal nivå. Kommuner och lokala aktörers anpassning, strategier och åtgärder 

Week 45 2021 Show in My Schedule
Thu 11 nov 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Erik Isberg, Hur vet vi? Klimatdata, vetenskap och politik. 

Week 47 2021 Show in My Schedule
Thu 25 nov 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Adam Wickberg, Antropocen

Week 49 2021 Show in My Schedule
Thu 9 dec 17:00-20:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location: Digital

Susanna Lidström och Erik Isberg, Avslutning, med diskussion av studenternas bokrecensioner

Feedback News