News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2021
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Susanna Lidström och Erik Isberg, Avslutning, med diskussion av studenternas bokrecensioner¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Adam Wickberg, Antropocen¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Erik Isberg, Hur vet vi? Klimatdata, vetenskap och politik. ¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Katarina Larsen, Klimatpolicy och praktik på lokal nivå. Kommuner och lokala aktörers anpassning, strategier och åtgärder ¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Sverker Sörlin, Klimatpolitiska rådet och strukturen för nationella åtgärder i Sverige¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Susanna Lidström, Ekologisk ekonomi och hållbar utveckling, går de ihop?¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Adam Wickberg, Tekniska lösningar på klimatkrisen: Negativa utsläpp, geoengineering och syntetisk biologi¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Alicia Gutting, Termisk förorening av vattendrag - en underskattad risk med kärnkraft?¶

 
Scheduling staff created event 7 May at 05:01
Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Susanna Lidström, Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi¶

Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi¶Teacher Nina Cyrén Wormbs edited 16 July at 12:44

Susanna Lidström, Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi

Den omstridda relationen mellan klimatforskning och politisk ideologi

 
Feedback News