Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The Climate Crisis as a Societal Problem

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Den har få motsvarigheter i mänsklighetens historia och de som finns har varit väldigt annorlunda, framför allt för att de har varit relativt specifika, som pest eller kärnvapenkrig. Klimatfrågan är istället tätt sammanbunden med efterkrigstidens samhälleliga utveckling. Faktum är att den är ett resultat av vårt fossilburna välstånd och därför utmanar den vår livsstil. Klimatfrågan är alltså inte bara en utmaning i naturvetenskaplig och teknisk bemärkelse utan numera framför allt en utmaning för våra samhällen, nationer, företag och individer.

I den här kursen ger vi en introduktion till aktuell och tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringarna. Vi berör frågor som gäller framväxten av klimatvetenskapen. Vad vi vet och hur vi vet det och hur länge vi har vetat det, är exempel på frågor som diskuteras och besvaras. Vilka institutioner har skapats för att försöka motverka globala klimatförändringar och hur har de fungerat är ett annat område vi berör. Vi diskuterar också hur kunskapen om klimatförändringarna har tagits emot i samhället, hur vetenskapskvinnor och -män har arbetat för att förmedla sin kunskap och hur det lyckats och misslyckats. Trots att kunskapen i dag är bred och djup finns det ett motstånd som inte verkar vika; vi gräver också i dessa frågor som rör ideologiska mönster eller det man idag kalla kulturell kognition. Vi tar också ett idéhistoriskt perspektiv på klimatfrågan, särskilt i relation till synen på resursutnyttjande och teknikutveckling.

Kursen examineras genom närvaro på seminarier och lektioner och genom textreflektioner, recension av bok och kamraträttning.