Technology and Society

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Hur hänger teknik och samhälle ihop? Hur påverkas samhället av tekniken, och hur formas den tekniska utvecklingen av hur samhället är uppbyggt? Hur används tekniken för att uppnå mål som ligger bortom det rent tekniska? I denna kurs lär vi oss att titta på tekniken som någonting mer än artefakter skapade av ingenjörer. Vi kommer att analysera tekniken i ett sociotekniskt systemperspektiv och lära oss att urskilja hur uppfinningar och materiella ting hänger samman med sociala och politiska värderingar, samhälleliga institutioner och miljöaspekter. 

Det här är en introduktionskurs som är särskilt anpassad för dig som inte har haft så mycket kontakt med humaniora och samhällsvetenskap under din tidigare utbildning men som känner ett behov av en djupare förståelse av teknikens samhällspåverkan och hur utveckling och användning av ny teknik formas av faktorer som genus, ras, politisk övertygelse och historisk erfarenhet. Du kommer också att lära dig att läsa texter på ett kritiskt sätt och upptäcka sociala och politiska aspekter på tekniken i skriftliga dokument.

Teachers

Feedback News