Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2015 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 23 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Wed 25 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Fri 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Week 14 2015 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Tue 31 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 31 mar 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 31 mar 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Wed 1 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Week 16 2015 Show in My Schedule
Mon 13 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Tue 14 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 14 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 14 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Wed 15 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Fri 17 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Week 17 2015 Show in My Schedule
Mon 20 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Tue 21 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 21 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 21 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Wed 22 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Fri 24 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 Period 4
Lecture
Location M2
Week 18 2015 Show in My Schedule
Tue 28 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 28 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 28 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Wed 29 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Wed 29 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Wed 29 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Week 19 2015 Show in My Schedule
Tue 5 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 5 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 5 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Week 20 2015 Show in My Schedule
Tue 12 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 12 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 12 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Week 21 2015 Show in My Schedule
Tue 19 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 19 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41, L42
Tue 19 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2015 Period 4
Seminar
Location L41
Week 23 2015 Show in My Schedule
Tue 2 jun 09:00-13:00 Tentamen
VT 2015 Period 4
Examination
Location L21, L22, L42, L43, ...
Feedback News