Biokemi 1

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till BB1150 Biokemi 1!

Biokemi 1 är en obligatorisk kurs inom det 5-åriga civilingenjörsprogrammet i Bioteknologi. Kursen syftar till att ge grundläggande biokemiska kunskaper och färdigheter via teori, övningar och laborationer. Biokemi 1 kommer att fokusera på nedbrytande kolhydrat metabolism för energiproduktion via enzymatiskt kopplade system samt därinom relevanta biomolekyler. Innehållet i kursen avser ge inspiration till vidare studier inom ämnet samt en god kunskapsgrund för fortsatta studier inom civilingenjörsprogrammet Bioteknik. Kursen ges på svenska.

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Vi människor utvinner energi ur organiska ämnen med hjälp av syre från inandningsluften. Den mat vi äter (kolhydrater, fetter och proteiner) bryts ned till vatten och koldioxid. Denna process kallas ämnesomsättning och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer som tillsammans utgör metabolismen. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler. Uppbyggande cellulära anaboliska processer kommer att behandlas i BB1230 Biokemi 2.

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 3 sep 08:00-10:00 Föreläsning Plats: FD5

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter