Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Biochemistry 1

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till BB1150 Biokemi 1!

Biokemi 1 är en obligatorisk kurs inom det 5-åriga civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Kursen syftar till att ge grundläggande biokemiska kunskaper och färdigheter via teori, övningar och laborationer. Biokemi 1 kommer att fokusera på nedbrytande kolhydrat metabolism för energiproduktion via enzymatiskt kopplade system samt därinom relevanta biomolekyler. Innehållet i kursen avser ge inspiration till vidare studier inom ämnet samt en god kunskapsgrund för fortsatta studier inom civilingenjörsprogrammet Bioteknik. Kursen ges på svenska.

Alla levande organismer kräver energi, men möjligheten att erhålla energi varierar. Vi människor utvinner energi ur organiska ämnen med hjälp av syre från inandningsluften. Den mat vi äter (kolhydrater, fetter och proteiner) bryts ned till vatten och koldioxid. Denna process kallas ämnesomsättning och ger oss både biologiska byggstenar och energi. Ämnesomsättningen omfattar både nedbrytande (katabolism) och uppbyggande (anabolism) processer som tillsammans utgör metabolismen. Denna kurs kommer huvudsakligen behandla nedbrytande processer av kolhydrater för energiutvinning samt dess relevanta biomolekyler. Uppbyggande cellulära anaboliska processer kommer att behandlas i BB1230 Biokemi 2.

Kursplan

Teachers