Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Methods for development of sustainable work

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är nu stängd för sen anmälan och dessutom: Kursen ges HELT PÅ DISTANS.

Alla ni antagna till kursen CH107V - Välkomna!

Alla kurstillfällen är schemalagda till Torsdagar kl 13 - 15.

Första tillfället blir den 31:a Augusti i v35.

Lite närmre kursstart får ni en inbjudan till registrering på kursverktyget Canvas.

Återigen, välkomna!

Teachers