Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Chemical Equilibrium

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen fokuserar på kvantitativ analys av syra/bas-, gas-, fördelnings-, löslighets-, komplex- och redoxjämvikter. Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur jämviktsvillkoret bestämmer ett systems sammansättning. Som exempel kommer naturliga kretslopp och industriella processer att diskuteras översiktligt. Hur jämviktskonceptet kan utnyttjas för att driva en process kommer att undersökas och exemplifieras praktiskt i våtkemiskt oorganiskt laborationsarbete.

Teachers