Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Wed 28 aug 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 28 aug 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 30 aug 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 36 2019 Show in My Schedule
Mon 2 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Wed 4 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 5 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 6 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 6 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 37 2019 Show in My Schedule
Mon 9 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Tue 10 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 11 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 13 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 13 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 38 2019 Show in My Schedule
Mon 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Mon 16 sep 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Tue 17 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location Alfvénsalen
Fri 20 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 39 2019 Show in My Schedule
Mon 23 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Wed 25 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 26 sep 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 27 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 27 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 40 2019 Show in My Schedule
Mon 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Tue 1 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 2 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 4 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 4 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 41 2019 Show in My Schedule
Fri 11 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 11 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 11 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 42 2019 Show in My Schedule
Mon 14 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Mon 14 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location D1
Mon 14 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 44 2019 Show in My Schedule
Tue 29 oct 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Tue 29 oct 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 1 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location F2
Fri 1 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 6 nov 16:00-18:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2019 prgi19
Lecture Teachers: Sten Andersson
Location D1
Fri 8 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019 prgi19
Exercise
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Mon 11 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 15 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 15 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 13:00-15:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Mon 18 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 21 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 22 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Mon 25 nov 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 28 nov 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 29 nov 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 49 2019 Show in My Schedule
Wed 4 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 5 dec 15:00-17:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 6 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Fri 6 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Tue 10 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Wed 11 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Thu 12 dec 08:00-10:00 Laboration
HT 2019 prgi19
Laboratory Teachers: Sten Andersson
Feedback News