News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

June 2019
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 11 June at 14:16
Scheduling staff edited 28 June at 08:49

Fredag 20 september 2019 kl 10:00 - 121:00

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 11 June at 14:16
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 20 september 2019 kl 13:00 - 154:00

Scheduling staff edited 28 June at 08:49

Fredag 20 september 2019 kl 131:00 - 142:00

8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 8 november 2019 kl 13:00 - 154:00

a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 8 november 2019 kl 101:00 - 12:00

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 1 november 2019 kl 15:00 - 176:00

8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 1 november 2019 kl 134:00 - 15:00

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Måndag 14 oktober 2019 kl 15:00 - 176:00

8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 12 June at 04:34
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 11 oktober 2019 kl 154:00 - 175:00

8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, b00b0a2d-3c51-4e87-84ef-fd0b8958712f

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 11 June at 14:16
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 4 oktober 2019 kl 15:00 - 176:00

53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

 
under
HT 2019 prgi19
Scheduling staff created event 11 June at 14:16
Scheduling staff edited 27 June at 06:47

Fredag 4 oktober 2019 kl 134:00 - 15:00

 
Feedback News