Programming Techniques and Matlab

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Datorn är ett av de viktigaste arbetsredskapen för en civilingenjör. Civilingenjörer hamnar ofta i positioner i företag där bedömningar av datorutrustningars och programs kvalitet måste göras. Med andra ord så behöver en civilingenjör goda kunskaper i hur datorer kan utnyttjas.

Kursen i programmeringsteknik ger dig allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt får du lära dig hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

När man lär sig att programmera måste man samtidigt lära sig ett programspråk. Vi använder programspråken Python (version 3.6 eller senare) och Matlab.

Kursen Programmeringsteknik är en grundläggande kurs, precis som kurserna i matematik och mekanik. De kunskaper du inhämtar kommer du att ha nytta av under hela din studietid och i ditt framtida yrkesliv.

Teachers

Feedback News