Student från tidigare läsår?

Information till studenter från tidigare år

Sista möjlighet att bli klar med DD1361 är vårterminen 2021. Detta gäller specifikt för aktuell kursomgång.

Här är svar på några vanliga frågor.

 1. Jag påbörjade kursen ett tidigare läsår och har några labbar kvar att redovisa eller tenta-delar kvar att bli godkänd på. Vad behöver jag göra?

  Fyll i ett webbformulär och be att bli omregistrerad på kursen. Se till att du blivit inlagd i Canvasrummet för DD1362. Kontakta kursledaren för detta.

 2. Jag har inte avslutat labb-delen på kursen, men redovisade några av labbarna tidigare år. Måste jag redovisa dem igen?

  Nej, de räknas fortfarande.

 3. Jag har inte avslutat labb-delen på kursen, och nu är det en ny uppsättning labbar. Hur korresponderar labbarna mot varandra?

  Det som till och med 2013 var labb F4 motsvaras av den nya labb X1. Det som förut var labb L4 motsvaras av den nya labb X2. C-labben från tidigare år har utgått och du behöver inte göra den. Alla andra labbar (F1, F2, F3, L1, L2, L3, S1, S2, S3, S4, Inet) har samma namn som tidigare, men flera har nya uppgifter, och det är årets version av labbarna som ska göras av de labbar som du inte redan är godkänd på sedan tidigare. Om du har ett gammalt GitHubrepository (från förra året eller äldre) så behöver du flytta över filerna till ett nytt för årets omgång. 

 4. Jag klarade en eller flera delar på kontrollskrivning/tenta/omtenta ett tidigare år. Gäller detta fortfarande, eller behöver jag skriva om de delar jag redan klarat?

  De delar du redan klarat anses fortfarande som avklarade och du behöver inte skriva dem.

 5. Jag har kvar en eller flera delar på tentan. Kan jag skriva respektive KS för i år eller måste jag vänta på tentan?

  Du kan skriva kontrollskrivningarna. Se dock till att omregistrera dig på kursen (se ovan), och observera att man ska anmäla sig till kontrollskrivningarna via tenta-anmälningssystemet.

 6. Jag har kvar en eller flera delar på tentan. Kan jag använda mina bonuspoäng från tidigare år?

  Nej.

 7. Jag har kvar en eller flera delar på tentan. Kan jag redovisa sedan tidigare avklarade labbar igen för att få bonuspoäng till årets KSar/tenta?

  Nej.

 8. Jag läste kursen ett tidigare läsår, kan jag plussa mitt betyg genom att göra betygshöjande labbar i år?

  Nej.

Teacher Per Austrin created page 20 June 2016

Teacher Per Austrin changed the permissions 22 August 2016

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News