Programming Paradigms

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Den här kursen ger en introduktion till några viktiga sätt att programmera; logiskt, funktionellt, imperativ och även webb-programmering och dessutom tas viktiga begrepp som syntaxanalys upp.

Frågor om kursen postas under kursomgången på Canvas, eller för mer personliga ärenden (som t.ex. ej inrapporterad labb) till kursmailen progp-17@csc.kth.se.

Kursen gick sista gången höstterminen 2017, och är numera ersatt av kursen DD1362, som har liknande innehåll som denna men utan logikprogrammeringsdelen.  För studenter som har delar av DD1361 kvar att komplettera, se information här:

https://kth.instructure.com/courses/8311/pages/studenter-fran-tidigare-kursomgangar

Teachers

New event

Thu 20 aug 08:00-13:00 Omtenta Location: Distans

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News