Software Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course DD1365 aims to introduce students to the theory and practise of software engineering. The main activities are: formal lectures, invited industrial speakers, and a group project. It will be compulsory for most students to subsequently take the course DD143X in order to finish the group project. The group project gives a total of 15hp of which 6 hp are returned under DD1365 and 9hp are returned as a part of the degree project DD143X.

Please note: it is difficult for you to join a project group after the course has started. Therefore it is important that you take part in MVK from the very beginning of the course. If you join the course late I cannot guarantee you a project place, and you may not be able to complete the course this year. This is a strict rule!

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News