News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2013
Teacher Björn Thuresson posted 25 October 2013
commented 26 October 2013

Hej,

Is this course running in English? If so, translate please :)

Teacher commented 26 October 2013

Hi! Yes, we'll do whatever is needed in English or bi-lingual. For texts like this I'm a bit lazy, google translate (for example) does a pretty good job... See you!

commented 5 November 2013

Hi Björn,

I am a student who has emailed a proposal for a project (emailed on 9th october). I did not receive any reply to my email but would be curious to hear about your thoughts on it. Would it be good if I gave you a call?Best regards,

Linus Kendall

Teacher commented 6 November 2013

Sorry for not getting back to you. It got lost in the mail flood... I've answered your e-mail now. Thanks for the reminder.

Teacher Björn Thuresson edited 6 November 2013

Det här är inbjudan till projektförslag:Below is the invitation to propose projects that have been sent out to companies and organisations of different sorts. Just so you know what I've asked for and how I've presented the course and the objectives. All the deadlines in the text applies to the recipients of the e-mail and not the students. Sorry that it's in Swedish. I tried translating it with Google translate and it produced a reasonably legible text...¶

/B¶

-------------------------------

Hej!

Jag skulle vilja bjuda in er att definiera projekt till kursen MVK13, Mjukvarukonstruktion för våra dataloger. I kursen lär de sig best practices genom föreläsningar, gästföreläsningar samt aktivt deltagande i ett projekt. Projektförslagen kommer huvudsakligen från industrin eller organisationer, men även från mer forskningsorienterade sammanhang.

Det börjar närma sig kursstart raskt. Kursen börjar 12 november och pågår ända till maj 2014. Jag skulle vilja ha era förslag senast fredagen den 8 november. Ni får mycket gärna kontakta mig i förväg om det är ngt ni undrar. Utöver att få ta del av den skriftliga beskrivningen av projekten så är det också en muntlig presentation den 19 november kl 15-17 där det är förträffligt om ni kan vara med (ni får möjlighet att berätta mer och studenterna har bättre underlag för att välja just ert projekt). Den riktiga projektstarten är fre 22 nov.

Projektförslagen:

För att studenterna ska kunna välja så får de en förteckning över alla förslag att läsa i förväg och därefter den muntliga presentationen. Här är förra årets lista så att ni får en känsla av vad som ingår http://www.nada.kth.se/~karlm/mvk/MVK_project_proposals_2012.pdf. På ca 2 sidor bör det ingå:


* Beskrivning av ert företag/organisation/bransch
* Vad handlar projektet om?
* Vilka är målen/leverablerna/resultaten?
* Eventuella lämpliga förkunskaper
* Vilka teknologier etc får de 
* • Kontaktuppgifter
Kursen:

Det är ca 150 studenter och de kommer att jobba i projektgrupper om 8-10 st.

Studenterna väljer själva vilket projektförslag de vill jobba med och vi ordnar det logistiska.

Vi förespråkar inte ngn särskild utvecklingsmetodik utan vill att studenterna ska förstå vikten av vissa generella moment (god planering, dokumentation, uppföljning, avstämning, kommentering av kod etc) för att därigenom välja den mest lämpliga utvecklingsmetoden för just de projektmålen. Agila metoder är i de sammanhangen synnerligen relevanta givetvis och, som bekant, finns det inte en metod som omfattas av det begreppet utan fler olika moment eller t o m hela utvecklingsmodeller. Vi ser att det inom projektet tas fram och motiveras varför just den valda metoduppsättningen och utvecklingsplanen är "den bästa" för projektet och dess mål (interna och externa).

Studenterna vill använda kursen på lite olika sätt, men de flesta vill ha en intressant utmaning, en ny teknik eller teknologi, en framåtblickande användning eller ett attraktivt sammanhang/bransch. Det finns flera som vill se projektarbetet som ett insteg till ett företag/bransch eller möjlighet att bygga upp sin portfolio med relevanta kunskaper för ngn särskild bransch. De mest framgångsrika projekten tenderar att var de som har ett relativt tydligt startläge och även ett slutmål som låter sig definieras. Däremellan kan det vara mkt stora skillnader i hur väl det är fördefinierat eller hur mkt egen kreativitet studenterna bistår med.

Viktiga datum:

Fredag 8 november: Deadline för projektförslag från er

Tisdag 19 november: Muntlig presentation

Fredagen 22 november: Projektstart

Tveka inte att höra av er!

/Björn Thuresson

0704-460164

 
Teacher Björn Thuresson posted 6 November 2013
 
Feedback News