Databasteknik för D

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Welcome to DD1368, Introduction to Databases for Computer Science Students.

The overall aim of the course is to equip you with the skills to model and implement database solutions. This course is loosely based on CS145: Introduction to Databases given at Stanford University and uses the textbook:

H. Garcia-Molina, J. D. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book (Second Edition), Pearson. (2009 or 2013 or 2014) ISBN (978-0131873254, 978-0-13-135428 or 978-1-292-02447-9)

The course consists of 10 lectures (each 2 * 45 minutes), 3 Homework/ Exercise sessions ,3 lab sessions and a 5 hour individual closed book written exam.

All course material will be given in English and the exam must be written in either English or Swedish. 

General course assessments, Look at Course pages (on Canvas) for further information.

Lärare

Nästa schemahändelse

Ons 3 apr 10:00-17:00 Laboration Plats: 5V5 Violett, 5V6 Turkos

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter