Introduction to Visualization, Computer Graphics and Image/Video Processing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Torso with minimal and maximal curvature  Torso with extremal curvature lines  

This course is taught as an extension of and alongside of Introduction to Visualization and Computer Graphics DH2320 and merely adds a component on image and video processing. All rules and conditions of DH2320 apply here as well: same lectures, same homework, same exam. Please look at DH2320 to get an overview of the main contents.

This course here adds two lectures on image and video processing and a graded homework assignment, which awards the additional 1.5hp over DH2320.

This course is graded A-F, whereas DH2320 is Pass/Fail.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News