Introduktion till visualisering och datorgrafik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Torso with minimal and maximal curvature  Torso with extremal curvature lines  

This course covers fundamentals in visualization and computer graphics. The goal is to understand the following concepts:

 • Linear transformations and homogeneous coordinates
 • Spatial data structures and grids
 • Interpolation in 2D and 3D grids
 • Modeling meshes
 • Shading and color including color models and perception
 • Rendering: rasterization (projection, clipping, visibility)
 • Rendering: raytracing
 • Raycasting a volume
 • All-purpose visualization methods and their best practices

The course includes both theory and practical aspects. A number of tutorials will deepen the understanding of the course content using theoretical and practical assignments.

front.jpg

It is the basis for many other visualization and graphics related courses at KTH:

 • Visualization DD2257
 • Information Visualization DH2321
 • Computer Graphics and Interaction DH2323
 • Advanced Graphics and Interaction DH2413
 • Computer Game Design DH2650

Lärare

Nästa schemahändelse

Fre 8 jun 08:00-10:00 Omtenta Plats: M36

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter