Introduction to Visualization and Computer Graphics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Torso with minimal and maximal curvature  Torso with extremal curvature lines  

This course covers fundamentals in visualization and computer graphics. The goal is to understand the following concepts:

 • Linear transformations and homogeneous coordinates
 • Spatial data structures and grids
 • Interpolation in 2D and 3D grids
 • Modeling meshes
 • Shading and color including color models and perception
 • Rendering: rasterization (projection, clipping, visibility)
 • Rendering: raytracing
 • Raycasting a volume
 • All-purpose visualization methods and their best practices

The course includes both theory and practical aspects. A number of tutorials will deepen the understanding of the course content using theoretical and practical assignments.

We have an addon to this course that provides a bit more content in image and video processing. It awards an additional 1.5hp and is graded A-F. See DD2258.

front.jpg

It is the basis for many other visualization and graphics related courses at KTH:

 • Visualization DD2257
 • Information Visualization DH2321
 • Computer Graphics and Interaction DH2323
 • Advanced Graphics and Interaction DH2413
 • Computer Game Design DH2650
 • Advanced Topics in Visualization and Computer Graphics DD2470

Teachers

Feedback News