Information Visualization

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Visualization of H2020 Funding

Welcome to Information Visualization!

Information Visualization is the art of helping people paint ideas from data.

Course Description

After this class, you will be able to:

  1. Collaborate in groups and work alone to create fully-functioning information visualization systems that facilitate actionable insight through interactive data transformations, visual mappings, and view transformations.
  2. Defend your design choices through deep domain knowledge.
  3. Constructively criticize other information visualization systems using domain theory and practices.
  4. Explain and demonstrate your information visualization systems to wide audiences, from novices to experts.
  5. Elicit constructive criticism from users of your information visualization systems.

To achieve this goal, you will work on a number of projects and readings. You will get a grade (A>=91%, B>=81%, C>=71%, D>=61%, E>=51%, F<50%). For greater detail review the Canvas page of the year you are taking the course.

Canvas IVIS2021: https://kth.instructure.com/courses/21381 

Teachers

Feedback News