Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

C-Award 2016 Nominations

BÄSTA INTERAKTIONSDESIGN

(Best Interaction Design)

Intereator (KTH, MII15) Winner!
Color Splat (KTH, AGI15)
Mad Sand (KTH, AGI15)

BÄSTA AFFÄRSMÖJLIGHET

(Best Business Opportunity)

Gitspace (KTH, IVIS16)
Solid (KTH, IVIS16) Winner!
Spinnulatur (KTH, AGI15)

NÄSTA PUBLIKMAGNET

(Next Public Magnet)

MusicalCubes (Chalmers)
Color Splat (KTH, AGI15) Winner!
Rainbone (LU)

TEKNISK EXCELLENS

(Technical Excellence)

Gitspace (KTH, IVIS16) Winner!
Padawan 101 (KTH, AGI15)
Vatten över huvudet (LU)

BÄSTA VISUELLA EFFEKT I FILM & RÖRLIG BILD

(Best Visual Effects in Film and Moving Images)

Lugna Lungan (LU) Winner!
Handgun (LU)
Brarwl (KTH, AGI15)

KREATIV TEKNISK TILLÄMPNING

(Best Creative Technology Application)

MusicalCubes (Chalmers) Winner!
Mad Sand (KTH, AGI15)
Color Splat (KTH, AGI15)

BÄSTA FORSKNINGSFRAMSTEG

(Best Research Progress)

All The Taxis (LU)
Late (KTH, IVIS16)
Solid (KTH, IVIS16) Winner!