Methods in Scientific Computing

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The goal of the course is for you to develop an understanding of general and efficient numerical methods and algorithms, and their role in fundamental models of computational science, such as artificial neural networks, particle systems, ordinary differential equations and partial differential equations. Research challenges in the field are highlighted, for example with respect to parallel and distributed computing. In the course you will learn the theoretical foundations, and develop practical skills through programming, and analysing the models, methods and algorithms.  

This course is mandatory for the Scientific Computing track (CSSC) of the Master's programme in Computer Science

Link to the course homepage in Canvas (only for KTH students). 

Teachers

Feedback News