Introduction to Robotics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course is a broad introduction to the subject area of robotics. It will cover:

 • Kinematics and dynamics for mobile and articulated robots.
 • Description models applicable for robot system, such as Denavit-Hartenberg notation, homogeneous transforms etc
 • Sensors, actuators and other robot hardware
 • Algorithms for calculation of inverse kinematics, robot dynamics, trajectories and planning.
 • Frameworks for task switching
 • Mobile robotics
 • Navigation, localization, and mapping
 • Software architectures for robot systems and simulators

Teachers

Feedback News