Research project in Robotics, Perception and Learning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In this course, the students will carry out a scientific study, working on a real (sub-)problem from current research in the Robotics, Perception, and Learning lab. The study, including the search for relevant literature, will be supervised by a researcher or senior PhD student, who will also provide the problem.

The design of the study, pre-study results, and half-time evaluation will be presented and discussed in seminars.

The results of the study will be presented as the method and results sections of a scientific paper. The format of the paper will follow that of a relevant venue, and when applicable, students will be encouraged and supported to submit high quality papers to real venues.

The project will be evaluated by the successful presentation in seminars (LAB1, 7.5 hp), and the final production of the paper sections (LAB2, 7.5 hp).

NOTE: You must have a project and a supervisor approved by the course examiner before registering on the course.

Projects will be posted here.

Teachers

Feedback News