Machine Learning, Advanced Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to this advanced course in Machine Learning!

The most accurate general information about the course can be found in the page "General > Learning outcomes and course content" in the menu to the left.

Information about the current course round (fall term 2016) can be found in the pages under "HT 2016 mladv16" in the menu to the left.

News will be posted in the page "News feed" in the menu to the left. Please pose all questions about assignments etc there as well, and we will try to respond as timely as possible, making it possible for other students to see the answers.

Best,

Jens Lagergren

Teachers

Feedback News