News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2020
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, b84af048-54a4-4b2e-8060-7659fb3c52db, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cf0b8381-67ed-4195-8083-e3ffa2d0fbc1

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f00508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f00508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a7fd5d0a-4e13-48d7-a4d9-d929f7a316f0, cafabf40-6c56-4a54-9c14-8650a0db6ef1

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

Digital, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a5

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 9 September at 16:10

Digital, de8a7fa7-90dc-4ae7-ab75-282b6020d8a579cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680, Digital, ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 2 October at 04:34

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

Scheduling staff edited 9 October at 04:32

['CLGYTIEMM_51', 'CLGYTMAKM_41', 'TCSCCLGYM_14', 'TMAKCLGYM_15', 'TIEMCSCM_1']

 
Scheduling staff created event 3 September at 09:18
Scheduling staff edited 11 September at 04:51

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:47

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Teacher Danupon Na Nongkai edited 29 September at 17:30

ÖvningCANCELED

Scheduling staff edited 2 October at 04:39

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

 
Scheduling staff created event 3 September at 09:18
Scheduling staff edited 11 September at 04:51

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:47

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

Teacher Danupon Na Nongkai edited 29 September at 17:30

ÖvningCANCELED

Scheduling staff edited 2 October at 04:39

['CLGYM_5', 'CLGYM_4', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538Digital

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:08
Scheduling staff edited 30 May at 04:44

['TMAKCSCM_1', 'TIEMCLGYM_14', 'TCSCMAKM_1', 'CLGYM_5', 'CLGYTIEMM_41']

Scheduling staff edited 1 September at 13:38

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['TCSCM_1', 'CLGYM_4', 'TMAKIEMM_1', 'CLGYM_5', 'TIEMCSCM_1', 'TMAKM_1']

Scheduling staff edited 11 September at 04:37

['CLGYM_4', 'TIEMTMAKM_1', 'CLGYM_5', 'TCSCM_1', 'TMAKM_1IEMM_1', 'CLGYM_4']

Scheduling staff edited 18 September at 04:36

['TMAKM_1', 'CLGYM_54', 'TCSCM_1', 'TIEMMAKM_1', 'CLGYM_45', 'TIEMM_1']

 
Feedback News