Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule
Thu 29 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Danupon Na Nongkai
Location: Digital
Week 46 2020 Show in My Schedule
Wed 11 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Danupon Na Nongkai
Location: Digital
Fri 13 nov 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: Digital, Q11, Q13, Q31
Fri 13 nov 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: Digital, Q11, Q13, Q31
Fri 13 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: B1, B3, Digital
Week 47 2020 Show in My Schedule
Wed 18 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Danupon Na Nongkai
Location: Digital
Week 48 2020 Show in My Schedule
Fri 27 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Danupon Na Nongkai
Location: Digital
Week 49 2020 Show in My Schedule
Thu 3 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Danupon Na Nongkai
Location: Digital
Fri 4 dec 08:00-10:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: Digital, U21, U61
Fri 4 dec 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: Digital, U21, U61
Fri 4 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Jan Van den Brand
Location: Digital, Q15, Q31
Feedback News