Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2020 Show in My Schedule
Tue 22 sep 13:00-18:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Per Austrin
Location: Digital
Wed 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: E31
Fri 25 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location: Digital
Week 40 2020 Show in My Schedule
Wed 30 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: E2
Week 41 2020 Show in My Schedule
Wed 7 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: E32
Week 42 2020 Show in My Schedule
Tue 13 oct 13:00-18:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Per Austrin
Location: Digital
Week 44 2020 Show in My Schedule
Tue 27 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D35
Fri 30 oct 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin
Week 45 2020 Show in My Schedule
Tue 3 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D42
Fri 6 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location: 5V1 Grå, 5V3 Vit
Week 46 2020 Show in My Schedule
Mon 9 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D32
Tue 10 nov 13:00-18:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Per Austrin
Location: 5O1 Spelhallen
Week 47 2020 Show in My Schedule
Tue 17 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D35
Fri 20 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location: 5V2 Karmosin, 5V3 Vit
Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D35
Fri 27 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2020
Computer laboration Teachers: Per Austrin
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin
Week 49 2020 Show in My Schedule
Mon 30 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Per Austrin
Location: D35
Tue 1 dec 13:00-18:00 Examination
HT 2020
Examination Teachers: Per Austrin
Week 50 2020 Show in My Schedule
Mon 7 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2020
Exercise Teachers: Per Austrin
Location: D35
Feedback News