News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

MånOnsdag 79 december 2020 kl 130:00 - 152:00

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

MånOnsdag 30 nov2 december 2020 kl 130:00 - 152:00

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

Tisdag 18 december 2020 kl 13:00 - 18:00

7f7a2408-aa72-46be-b388-9fabdccd02ee, f1a15059-d72f-43a7-8749-8165f72b1b4b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638Digital

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

TiOnsdag 245 november 2020 kl 130:00 - 152:00

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638Digital

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, f1a15059-d72f-43a7-8749-8165f72b1b4bDigital

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

TiOnsdag 178 november 2020 kl 130:00 - 152:00

8a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e7672ce773d5-3190-4588-8618-27ea2822000b

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

MånTisdag 910 november 2020 kl 130:00 - 152:00

563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a1bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

Tisdag 107 november 2020 kl 13:00 - 18:00

6fd6bf98-7e86-4b60-b069-24f2cb451af7Digital

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:34
Scheduling staff edited 30 May at 04:51

['TCSCM_CSTC_2ST_1', 'TCSCM_CSST_1TC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

Scheduling staff edited yesterday at 14:20

f1a15059-d72f-43a7-8749-8165f72b1b4b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638Digital

['TCSCM_CSST_1', 'TCSCM_CSST_2', 'TCSCM_CSTC_2', 'TCSCM_CSTC_1', 'TCSCM_CSST_2']

 
Feedback News