Kursutveckling

Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa.

Kursdata & kursanalys

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts.

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Feedback News