Kursutveckling

Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa.

Kursdata & kursanalys

Här hittar du viktiga kursdata, exempelvis ansvarig lärare, för vilka kursen ges, antalet studenter, examinationsgrad och förändringar som gjorts.

Du kan också hitta kursanalyser där kursansvarig lärare diskuterar hur kursen fungerar utifrån kursenkäter, kursnämndsmöten och/eller andra erfarenheter under kursens gång. Förslag till förändringar inför nästa kursomgång ges också.

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Per Austrin changed the permissions 7 January 2019

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News