Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2012 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: E51
Wed 18 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: E51
Week 4 2012 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: E33
Wed 25 jan 13:00-15:00 Lektion
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lesson
Location: L52
Wed 25 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Laboratory Teachers: Karl Meinke
Location: 4V3Ora (Orange)
Week 5 2012 Show in My Schedule
Mon 30 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: D33
Tue 31 jan 13:00-15:00 Övning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: D35
Week 6 2012 Show in My Schedule
Mon 6 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: D33
Wed 8 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Laboratory Teachers: Karl Meinke
Location: 4V6Bru (Brun)
Week 7 2012 Show in My Schedule
Tue 14 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: D41
Wed 15 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: E52
Week 8 2012 Show in My Schedule
Wed 22 feb 13:00-15:00 Laboration
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Laboratory Teachers: Karl Meinke
Location: 4V6Bru (Brun)
Wed 22 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: E52
Week 9 2012 Show in My Schedule
Mon 27 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: D33
Tue 28 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2012 TCSCM, TEBSM
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: D35
Feedback News