Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 45 2019 Show in My Schedule
Mon 4 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 komp19
Lecture Teachers: Philipp Haller
Location V22
Week 46 2019 Show in My Schedule
Mon 11 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 komp19
Lecture Teachers: Philipp Haller
Location L51
Wed 13 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2019 komp19
Computer laboration Teachers: Philipp Haller
Week 47 2019 Show in My Schedule
Mon 18 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2019 komp19
Lecture Teachers: Philipp Haller
Location L51
Thu 21 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2019 komp19
Computer laboration Teachers: Philipp Haller
Week 48 2019 Show in My Schedule
Mon 25 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2019 komp19
Exercise Teachers: Philipp Haller
Location L51
Week 49 2019 Show in My Schedule
Mon 2 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019 komp19
Exercise Teachers: Philipp Haller
Location V34
Week 50 2019 Show in My Schedule
Mon 9 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2019 komp19
Exercise Teachers: Philipp Haller
Location L52
Week 2 2020 Show in My Schedule
Tue 7 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019 komp19
Examination Teachers: Philipp Haller
Location Q1
Feedback News