News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2019
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 08:52

Måndag 23 september 2019 kl 130:00 - 152:00

51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58

Scheduling staff edited 23 September at 10:42

094867e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58e3708984-e1fa-4231-bf4d-f1cc5cecdede

 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 09:02

Måndag 30 september 2019 kl 1308:00 - 150:00

 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 09:02

Onsdag 9 oktober 2019 kl 150:00 - 172:00

66157d7e-6aba-4f2b-9f31-c69cb79a2672, daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a3ab6bb275514-f5d3-4310-83e3-b8965e3aeb1b, feee792d-8f39-4b08-8da3-b7e6670ed638

 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 08:52

Måndag 7 oktober 2019 kl 130:00 - 152:00

 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 08:52

Måndag 16 september 2019 kl 130:00 - 152:00

1f421a2a-40ec-4dcc-ab4b-0a39174cb0676d0a6f99-d756-4941-97e5-977a0db6c619

 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 11 June at 14:36
Scheduling staff edited 6 September at 08:42

Måndag 9 september 2019 kl 130:00 - 152:00

dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d

 
June 2019
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
under
HT 2019 komp19
Scheduling staff created event 12 June at 04:56
 
Feedback News