Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 10 2020 Show in My Schedule
Mon 2 mar 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L41, L42, L43, L44, ...
Tue 3 mar 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L41, L42, L43, L44, ...
Week 12 2020 Show in My Schedule
Mon 16 mar 08:00-10:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L41, L42, L43, ...
Mon 16 mar 10:00-12:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L41, L42, L43, ...
Week 13 2020 Show in My Schedule
Tue 24 mar 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L31, L41, L42, ...
Thu 26 mar 08:00-10:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location D32, D33, D35, E33, ...
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L22, L41, L42, L43, ...
Wed 1 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial Teachers: Patric Dahlqvist
Location D32, D33, D35, D41, ...
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L41, L42, L43, ...
Wed 8 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L41, L42, L43, ...
Week 17 2020 Show in My Schedule
Tue 21 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L31, L41, L42, ...
Wed 22 apr 08:00-10:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location D32, D42, E34, E35, ...
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L22, L41, L42, ...
Wed 29 apr 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L21, L22, L41, L42, ...
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L22, L41, L42, L43, ...
Wed 6 may 15:00-17:00 Handledning
VT 2020 mdid20
Tutorial
Location L22, L41, L42, L43, ...
Week 22 2020 Show in My Schedule
Wed 27 may 14:00-16:00 Redovisning
VT 2020 mdid20
Presentation
Location M23, M24, M36, M37, ...
Wed 27 may 16:00-18:00 Redovisning
VT 2020 mdid20
Presentation
Location M23, M24, M36, M37, ...
Feedback News