News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2021
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOITSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 21 May at 07:52

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97cDigital, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT1', 'CINEK_DTOI_2', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 24 May at 08:03

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, Digital, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOITSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 21 May at 07:52

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97cDigital, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebe

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT1', 'CINEK_DTOI_2', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 24 May at 08:03

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, Digital, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

Scheduling staff edited 28 May at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2']

 
March 2021
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
under
VT 2021 mdid20
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 29 March at 11:31

686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, Digital, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c, f7cc49e8-417a-49cf-ae3a-698913e4bebeDigital

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 16 April at 04:30

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['TSCRMCINEK_DTOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2DATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 17 April at 04:30

['TSCRM_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 23 April at 04:30

['DH126204V211', 'DH216240V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CDATETSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 7 May at 18:22

['DH216240V211', 'DH126204V211']

['CDATE_1', 'TSCRM_2TSCRM_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DTOI_2', 'CLGYM_TIKT_2']

 
Feedback News