News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

May 2020
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:43

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:44

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 11:01

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:31

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:31

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:31

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:31

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:31

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 8 May at 09:36

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbcDistans

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 9 May at 04:31

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 29 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'TSCRM_12', 'TSCRMCINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 18:06

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRMCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1TSCRM_2']

Scheduling staff edited Saturday 04:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKTTSCRM_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:43

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:44

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 10:51

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:31

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:31

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:31

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:31

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:31

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 8 May at 09:36

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eee, 368e0b07-4c35-4599-98ba-0f09b6f75aec, 6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbcDistans

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 9 May at 04:31

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 29 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATETSCRM_1', 'TSCRM_12', 'TSCRMCINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 18:06

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRMCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1TSCRM_2']

Scheduling staff edited Saturday 04:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKTTSCRM_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1']

 
April 2020
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 11:01

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 24 April at 08:54

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKTCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 10:51

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 24 April at 08:54

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKTCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 11:01

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 17 April at 08:52

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKTCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 10:51

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff920a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 17 April at 08:52

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 9 May at 04:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKTCLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 11:01

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 8 April at 13:44

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2DATE_1', 'TSCRM_1', 'CDATE_1LGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 10:01

FreOnsdag 242 april 2020 kl 1508:00 - 170:00

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff9053c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 22 January at 10:51

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 8 April at 13:44

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, d7fa74f9-efc6-48dd-97c3-7361fd2c6c03Distans

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2DATE_1', 'TSCRM_1', 'CDATE_1LGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2']

 
March 2020
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 10:51

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 27 March at 13:23

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbDistans

['TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMCINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:31

['TSCRM_12', 'CDATELGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1TSCRM_2']

 
under
VT 2020 mdid20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 13 December at 03:38

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2DATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:38

['CDATE_1', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CDATE_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_1']

Scheduling staff edited 22 January at 11:01

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12']

Scheduling staff edited 31 January at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1INEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 1 February at 03:30

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRM_2LGYM_TIKT_2', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 4 February at 03:30

['CLGYM_TIKT_2', 'TSCRMTSCRM_1', 'CDATE_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_12', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1']

Scheduling staff edited 7 February at 03:30

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['TSCRMCDATE_1', 'CDATETSCRM_1', 'CLGYM_TIKTINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CINEK_DKOILGYM_TIKT_2']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['CDATE_1', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOIINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKTDATE_1', 'TSCRM_2']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['DH216240V201', 'DH126204V201']

['CINEK_DKOI_2', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMDATE_1', 'TSCRM_2', 'TSCRM_1', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 27 March at 13:23

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, 6553f8f0-648c-4397-9bb8-9e6653b1f132, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bbDistans

['TSCRM_1', 'CDATE_1', 'TSCRMCINEK_DKOI_2', 'TSCRM_12', 'CLGYM_TIKT_2', 'CINEK_DKOI_2']

Scheduling staff edited 3 April at 04:31

['TSCRM_12', 'CDATELGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'TSCRM_2', 'CLGYM_TIKT_2CDATE_1']

Scheduling staff edited Friday 17:56

['DH126204V201', 'DH216240V201']

['CDATE_1', 'TSCRM_21', 'CLGYM_TIKT_2', 'TSCRM_1', 'CINEK_DKOI_2', 'CDATE_1TSCRM_2']

 
Feedback News