News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2013
Assistant Anders Lundström posted 13 February 2013
 
January 2013

Assistant Anders Lundström created page 11 January 2013

Anders Lundström tagged with administration. 11 January 2013

Anders Lundström edited 11 January 2013

Kursansvarig: Cristian Bogdan Kursassistent: Anders Lundström Övningsledare: Övningsgrupp A+B: Elina Eriksson

Övningsgrupp C+D: Björn Thuresson

Övningsgrupp E+F: Helena Tobiasson

Övningsgrupp G-H (English): Pedro Ferreira

Övningsgrupp I-J: Rosa

Övningsgrupp K: Anders Lundström

Övningsgrupp L (English): Vasiliki Tsaknaki

 
February 2011
Lasse Löfquist posted 3 February 2011
 
Feedback News