Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Leif Handberg

Del 1:

Kursstart

Genomgång av kursens upplägg, innehåll och examination.

Del 2:

Historisk genomgång av medieteknik.

Thu 2 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Petter Lindblad

Videoproduktion del 1

Week 45 2017 Show in My Schedule
Tue 7 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Leif Handberg

Färglära mm

Thu 9 nov 09:00-11:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: F3

Martin Elofsson, Grafisk Företagens Förbund

om:
"Grafiska industrin, beskrivning och framtida kompetensbehov"

Fri 10 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

10-11

Leif Handberg

Tryckteknik och efterbehandling

11-12

Robert Wasser, DICE

"Building a Blockbuster like a Prussian General"
Week 46 2017 Show in My Schedule
Mon 13 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Study visit
Note: MTG Ringvägen 52

Bartek Gudowski och Erik Wahlberg, MTG

Framtidens medieteknik (VR, AR, XR)

OBS: Hos MTG på Ringvägen 52! Samling i entrén kl 0945.

Tex T Zinkensdamm + 10 min promenad

Mon 13 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 1-5

Photoshop 1

Wed 15 nov 15:00-19:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 6-10

Photoshop 1

Thu 16 nov 09:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: V3

Niklas Jonason, Citygate

om:
"1766, affärsutveckling, lokala medier, dagspress och Internet".

Week 47 2017 Show in My Schedule
Mon 20 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Johan Weinl

TV-produktion, med erfarenheter från TV4 och SVT.

Mon 20 nov 15:00-19:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 1-5

Photoshop 2

Tue 21 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Universitetens och KTHs historia.
(Skulle ha varit i introkursen men kommer nu här)

Leif Handberg

Tue 21 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 6-10

Photoshop 2

Thu 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Petter Lindblad

Videoproduktion del 2

Thu 23 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 1-5

Photoshop 3

Fri 24 nov 08:00-10:00 Föreläsning INSTÄLLD!
HT 2017
Lecture
Location: D3

Linda Söderlindh

"Morgonstund har guld i mund!"

Introduktion till retorik

Week 48 2017 Show in My Schedule
Mon 27 nov 12:00-19:00 Studiebesök
HT 2017
Laboratory

Dynabyte

Tid 13:00- ca 14

Adress: Drottninggatan 95A

Samling utanför kl 12:45 

Värd: Jenny Hellenberg

Mon 27 nov 15:00-19:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: 5V6 Turkos

Tid att jobba med filmprojekt.

Tue 28 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

8-10

Malin Picha

"Trender inom medieutvecklingen och konsekvenser för miljö och hållbarhet."

Tue 28 nov 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 6-10

Photoshop 3

Thu 30 nov 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Mediehuset Osqledaren

Så här fungerar det med medieproduktion i praktiken.

Thu 30 nov 10:00-17:00 Studiebesök
HT 2017
Laboratory

Observera tiderna!

Övrig tid kan med fördel användas till filmprojektet.

Bold Printing
Esbogatan 11
T Akalla + 10 min promenad

Grupp 6-10
Samling i entrén 14:45

Grupp 1-5
Samling i entrén 16:15

Week 49 2017 Show in My Schedule
Mon 4 dec 11:00-12:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Inget schemalagt, jobba med videolabben.

Tue 5 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 1-5

InDesign

Wed 6 dec 15:00-19:00 Laboration
HT 2017
Laboratory

Grupp 6-10

InDesign

Thu 7 dec 09:00-10:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

TBA

Thu 7 dec 10:00-12:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Thu 7 dec 10:00-13:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: 5V6 Turkos

Tid att jobba med filmprojekt.

Thu 7 dec 13:00-15:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Week 50 2017 Show in My Schedule
Tue 12 dec 13:00-17:00 Laboration
HT 2017
Laboratory
Location: 5V6 Turkos

Tid att jobba med och färdigställa filmprojekt.

Thu 14 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture
Location: D3

Kursavslutning med Filmfestival

Week 2 2018 Show in My Schedule
Thu 11 jan 14:00-19:00 Tentamen
HT 2017
Examination
Location: E31, E32, E33, E35
Feedback News