News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
Teacher Leif Handberg edited 29 October 2017

Petter Lindblad¶

Videoproduktion del 2¶

Teacher Leif Handberg edited 29 October 2017

10-12¶

Petter Lindblad

Videoproduktion del 2

Scheduling staff edited 22 November 2017

Torsdag 23 november 2017 kl 110:00 - 12:00

Teacher Leif Handberg edited 22 November 2017

10-12¶ Petter Lindblad

Videoproduktion del 2

 
Scheduling staff created event 29 April 2017
Teacher Leif Handberg edited 30 October 2017

OBS, eventuellt blir besöket i två grupper.¶

Bartek Gudowski och Erik Wahlberg, MTG¶

Framtidens medieteknik (VR, AR, XR)¶

OBS: Hos MTG på Ringvägen 52! Samling i entrén kl 0945.¶

Tex T Zinkensdamm + 10 min promenad¶

Teacher Leif Handberg edited 15 November 2017

OBS, eventuellt blir besöket i två grupper.¶ Bartek Gudowski och Erik Wahlberg, MTG¶ Framtidens medieteknik (VR, AR, XR)¶ OBS: Hos MTG på Ringvägen 52! Samling i entrén kl 0945.¶ Tex T Zinkensdamm + 10 min promenadTBA

Scheduling staff edited 16 November 2017

StudiebesökLaboration

81e60300-f174-44ed-9b41-ab083806e0d5

StudiebesökLaboration

Teacher Leif Handberg edited 16 November 2017

TBAid att jobba med och färdigställa filmprojekt.

 
Scheduling staff created event 16 November 2017
Teacher Leif Handberg edited 16 November 2017

Tid att jobba med filmprojekt.¶

 
Scheduling staff created event 16 November 2017
Teacher Leif Handberg edited 16 November 2017

Tid att jobba med filmprojekt.¶

 
October 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
Teacher Leif Handberg edited 27 October 2017

8-10¶

Malin Picha¶

"Trender inom medieutvecklingen och konsekvenser för miljö och hållbarhet."¶

Scheduling staff edited 30 October 2017

Tisdag 28 november 2017 kl 098:00 - 10:00

 
Scheduling staff created event 29 April 2017
Scheduling staff edited 25 October 2017

Måndag 13 november 2017 kl 110:00 - 12:00

Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Bartek Gudowski och Erik Wahlberg, MTG¶

Framtidens medieteknik (VR, AR, XR)¶

OBS: Hos MTG på Ringvägen 52! Samling i entrén kl 0945.¶

Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Bartek Gudowski och Erik Wahlberg, MTG

Framtidens medieteknik (VR, AR, XR)

OBS: Hos MTG på Ringvägen 52! Samling i entrén kl 0945.

Tex T Zinkensdamm + 10 min promenad¶

Scheduling staff edited 26 October 2017

FöreläsningStudiebesök

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e

FöreläsningStudiebesök

MTG Ringvägen 52

Teacher Leif Handberg edited 30 October 2017

StudiebesökFöreläsning

 
Scheduling staff created event 29 April 2017
Scheduling staff edited 24 October 2017

Torsdag 16 november 2017 kl 09:00 - 102:00

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030e0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Niklas Jonason, Citygate¶

om:"1766, affärsutveckling, lokala medier, dagspress och Internet".¶

 
Scheduling staff created event 24 October 2017
Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Föreläsning:¶

Martin Elofsson, Grafisk Företagens Förbund¶

om:"Grafiska industrin, beskrivning och framtida kompetensbehov"¶

Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Föreläsning:¶ Martin Elofsson, Grafisk Företagens Förbund

om:"Grafiska industrin, beskrivning och framtida kompetensbehov"

 
April 2017
Scheduling staff created event 29 April 2017
 
Scheduling staff created event 29 April 2017
Teacher Leif Handberg edited 25 October 2017

Kursavslutning¶

Teacher Leif Handberg edited 10 November 2017

Kursavslutning med Filmfestival

 
Feedback News