Program Integrating Course in Media Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs, som löper över de tre första åren på medieteknikprogrammet, har till huvudsakligt syfte att knyta ihop alla andra kurser och hjälpa studenterna att se helheten i programmet. Nedanstående tag-cloud illustrerar vad studenterna tyckte var bäst med kursen 2014/2015.

tag-cloud över vad studenter tyckte var bäst med prointkursen

Teachers

Feedback News