Music Acoustics

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course in Music Acoustics!

This course is about the acoustics of musical instruments. You will learn how musical instruments work and are played, including interaction aspects. By analyzing and synthesizing a selection of instruments in MATLAB you will get a deeper insight than simply using music production software. The course is an independent continuation of the course Spectral transforms DT1130. An important topic will be electro-acoustic and electronic instruments such as electric guitar, keyboards, and synthesizers. You will have the opportunity to implement your own instrument models into a commercial environment for music production, such as Ableton Live. This course will improve your skills in signal analysis, applied acoustics, and sound and vibration.

monochordpiano

Moog Mother 32

Teachers

Feedback News