Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture Teachers: Sten Ternström
Fri 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Week 4 2020 Show in My Schedule
Wed 22 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture Teachers: Sten Ternström
Fri 31 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Wed 5 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture Teachers: Sten Ternström
Week 7 2020 Show in My Schedule
Wed 12 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Fri 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 musak20
Lecture
Week 8 2020 Show in My Schedule
Wed 19 feb 13:00-15:00 Workshop
VT 2020 musak20
Workshop
Week 9 2020 Show in My Schedule
Wed 26 feb 13:00-15:00 Redovisning
VT 2020 musak20
Presentation
Feedback News