Reliability Evaluation of Electrical Power Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursprogram VT 2019

EI2452 Reliability Evaluation of Electrical Power Systems (7,5 hp)

Find more information about the course in the Course Description P4 2019

Contact information

KTH, School of Electrical Engineering, Teknikringen 31, 100 44 Stockholm.

Examiner and lecturer

Patrik Hilber,              
telefon 08-790 7772, e-post patrik.hilber@ee.kth.se 

Course responsible

Sanja Duvnjak Žarković,  sanjadz@kth.se

Course assistants

Jan Henning Jürgensen,  jhjur@kth.se

Kateryna Morozovska,   kmor@kth.se

Ebrahim Shayesteh,      ebrahim.shayesteh@ee.kth.se

Per Westerlund,            perw@kth.se

Schedule

The schedule for all course parts is presented in the following tables. The tables show the code, the lecture content, lecturer, rooms, time, and day. The code shows the type of session: lectures (F), guest lectures (F), exercise (Ö), laboratories (Lab), exams (TEN), and seminar (SEM). Lecturer names are abbreviated with: Patrik Hilber (PH), Per Westerlund (PW), Sanja Duvnjak Žarković (SDZ), Kateryna Morozovska (KM), Jan Henning Jürgensen (JHJ), and Ebrahim Shayesteh (ES). The course rooms are all at the at the KTH, Main Campus, Stockholm and can be found here: http://www.kth.se/places/room. This year all lectures and exercises are in Room Ivar Herlitz, Teknikringen (TR) 33, KTH Main Campus. 

Course part 1:

Code

Content

Lecturer

Room

Time

Day

F1a

Course introduction

JHJ, SDZ, All    

TR33,Ivar Herlitz Room

10-11    

Tue 26 March

F1b

Introduction to the field of reliability analysis 

PH

TR33,Ivar Herlitz Room

11-12

Tue 26 March

F2

Introduction to Markov models

PW

TR33,Ivar Herlitz Room

13-15

Tue 26 March

F3

Risk and vulnerability analysis

ES

TR33,Ivar Herlitz Room

15-17

Tue 26 March

F4

Failure models

JHJ

TR33,Ivar Herlitz Room

8-10

Wed 27 March

F5

Markov models

ES

TR33,Ivar Herlitz Room

10-12

Wed 27 March

F6

Methods for power system analysis

ES

TR31, Gustaf Dahlander Room

13-15

Wed 27 March

Ö1

Exercise

SDZ, All

TR33,Ivar Herlitz Room

15-17

Wed 27 March

F7

Methods for analysis of the power grid and stations

ES

TR33,Ivar Herlitz Room

8-11

 

Thu 28 March

Ö2, Lab

Defining and preparing the project and the laboratory

SDZ, All

TR33,Ivar Herlitz Room

11-12

Thu 28 March

F8

Approximative methods for system analysis

PH

Video lecture

Thu 28 March


Own work between course part 1 and 2:
formulation of the project assignment

 

Course part 2:

Code

Content

Lecturer  

Room     

Time

Day

TEN1

Exam

All

TR33,Ivar Herlitz Room

10-12         

Tue 9 April            

F9

Guest lecture

SDZ, All

TR33,Ivar Herlitz Room

13-14

Tue 9 April

F10

Economic analysis, introduction

JHJ

TR33,Ivar Herlitz Room

14-16

Tue 9 April

F11

Presentation of problem descriptions

All, students

TR33,Ivar Herlitz Room

16-17

Tue 9 April

Lab1

Laboratory part 1: Reliability analysis of the power grid - introduction and NEPLAN exercise

SDZ

TR33, Computer room Frances Hugle

13-17

Wed 10 April              

F12

Asset Management

KM

Video lecture

Wed 10 April

F13

Methods for reliability importance

PH

Video lecture

Wed 10 April

 

Own work between course part 2 and 3: work with project assignment.

 

Course part 3:

Code

Content

Lecturer

Room

Time

Day

F14

Cost- and LCC-analysis

JHJ

TR33,Ivar Herlitz Room

10-12          

Tue 7 May            

Lab2

Laboratory part 2: LCC-analysis for the power grid with an example of an actual case study within RCAM

JHJ

 

TR33,Ivar Herlitz Room

13-17

Tue 7 May

Dinner

Course dinner

Optional

To be decided

17-20

Tue 7 May

F15

Lifetime analysis

PW

TR33,Ivar Herlitz Room

8-10

Wed 8 May

F16

Introduction to Monte Carlo simulations

ES

TR33,Ivar Herlitz Room

10-12

Wed 8 May

F17

Methods for reliability centred maintenance

PH, ES

TR33,Ivar Herlitz Room

13-15

Wed 8 May

Ö, P

Theory recap & Project Work

SDZ, All

TR33,Ivar Herlitz Room

15-17

Wed 8 May

Re-exam

Re-exam – second opportunity to successfully pass the written examination.

SDZ, All

TR33,Ivar Herlitz Room

10-12

Thu 9 May

 

Home assignment: Due on 17th of May 2019

Code

Content

Lecturer

Room

Time

Day

TEN2

Home assignment

All

n/a

n/a

Fri 17 May

 

Own work before the last seminar: finishing the project report and preparing for the oral presentation and defence

 

Seminar:

Code

Content

Lecturer

Room

Time

Day

SEM

Seminar: oral presentation with questions from the reviewers and others

All

TR33,Ivar Herlitz Room

10-16    

Wed 22 May

Updated: 06-03-2019 
 

Teachers

New event

Tue 17 mar 10:00-17:00 Föreläsning

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News