Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electric Power Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen behandlar teori, metoder och komponenter för system där omvandling och överföring av elektrisk effekt är av central betydelse. Exempel på sådana system är varvtalsreglerade drivsystem för elbilar och industrirobotar, samt vindkraftverk i samverkan med elnätet.

Teachers