Hybrid Vehicle Drives

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

There is an increasing demand today to produce environment friendly vehicles with high performance. This can to a large extent be accomplished by electrifying the systems on-board, including the propulsion of the vehicle. This means for example that systems traditionally driven from the engine shaft, will now be supplied from the electrical system. This will increase the efficiency and simplify the physical distribution of loads in the vehicle.

If the propulsion of a vehicle combines the traditional combustion engine and an electrical machine, the vehicle is referred to as a “hybrid vehicle”. The introduction of hybrid vehicles requires more knowledge on a system level, both in the design and operation of the vehicles. This course aims at providing a fundamental understanding of the new technology.

The course uses Canvas.

Teachers

Feedback News